Trending

HomeTrending

Emosi dan Mimpi

Saya harap kamu selalu bahagia Mantra itu kerap saya dengar dalam banyak perayaan, dalam tiap doa yang dirapalkan Ada yang digaungkan beriringan dengan lilin angka yang ditiup...

Top