★ Kudapan

Home★ Kudapan

Percakapan yang Hilang

Kapan terakhir kali kita bercakap-cakap panjang, Yah Sudah lama sekali rasanya semenjak meja makan tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya Sekarang masing-masing dari kita seperti...

Hiyayat

Nak, penyair hanya bisa hidup dalam mimpi, lantaran duniamu hanya menawarkan kecewa Keterbatasan puisi dan prosa adalah kenyataan Nak, penyair biasa kawin dengan...

Top